• info@auxyry.com

Tiedote: Aux ry osaksi muusikkojenliittoa?

Tiedote: Aux ry osaksi muusikkojenliittoa?

Vuosien 2018 ja 2020 välillä Aux ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja ovat keskustelleet Muusikkojenliiton kanssa mahdollisuudesta liittää Aux ry Muusikkojen liittoon omana jaostonaan. Keskustelut ovat nyt edenneet siihen pisteeseen, että asia alkaa konkretisoitumaan. Seuraava merkittävä askel yhteistyön mahdollistamiselle on Aux ry:n sääntöjen muuttaminen liiton sääntöihin sopivaksi. Tämä asia käsitellään kokonaisuudessaan Aux ry:n seuraavassa yhdistyksen kokouksessa Marraskuussa. Kokouskutsut lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Tulethan paikalle! Sääntomuutosten toteutuessa, Aux ry on valmis toimittamaan jäsenhakemuksen Muusikkojenliitolle 2021 kuluessa. Kumpikin osapuoli näkee yhdistymisen positiivisesti ja tahtotila on viedä asiaa aktiivisesti eteenpäin.

————————————–
Muusikkojenliiton henkilöjäsenetuja ovat:
– Vakuutukset: Soitinvakuutus, Sairauskassa, Työttömyyskassa
– Taiteilija residenssit: Villavikan, Berliini, Lontoo- Harjoitustiloja Helsingissä
– Muusikko-lehti
– MES-soitinpankki
– Lakipalvelut ja oikeusapu
– Freeasiamies ja luottamusmies
– Äänentoistolaitteisto
– Työterveyspalelu: ilmainen kuulon tarkastus, maksuton sähköinen terveystarkastus
– Valtuutussopimus: keskitettyä tekijänoikeuksien valvontaa
– Jäsenkorttiedut: alennuksia: autovuokraus, scandic, macare, earfoon, dlx music, kuulotekniikka oy,
– SAK:n jäsenedut kuuluu myös

————————————– 

Asiaan liittyviä kysymyksiä ja vastaukset Muusikkojenliitolta:

Hallintorakenne?– Johtokunta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, johtokunnan jäsenet. Johtokunnan jäsenten määrä sääntöjen puitteissa itse päätettävissä. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Talouden hallinta?– yhdistyksen talouden hallinta on itsenäistä ja sama tili voidaan säilyttää. Varainhallinta johtokunnan päätöksellä. Voidaan hankkia varoja järjestemällä illanviettoja, huvitilaisuuksia, konsertteja ja näihin verrattavia tilaisuuksia.

Voiko vanhat Aux ry:n jäsenet osallistua vain tapahtumiin?– Varainkeruu osastolle on mahdollista. Tämän myötä esimerkiksi Aux-passin myyminen, joka mahdollistaa osallistumisen vain tapahtumiin

Voiko osastolle palkata työntekijöitä / asiainhoitajia?– Kyllä, osastolla voi olla omia työntekijöitä, esimerkiksi: toimitusjohtaja, tiedottaja tai yksittäisiä tekijöitä tapahtumien järjestämisessä

Kuinka suuri osuus jäsenten jäsenmaksuista ohjautuu osastolle?– Yksittäisen osaston jäsenen jäsenmaksusta 10% ohjautuu osastolle 

Miten osastolle tuloutuu esimerkiksi 100 jäsenen jäsenmaksut?– jos osastolla on 100 henkilöjäsentä ja kukin maksaa esim. keskimäärin 22 euroa kuussa. Yhden henkilön vuosimaksu olisi 264 €. Osaston vuosimaksut olisivat 26400 €yhteensä. Siitä 10% eli 2640 € ohjautuu Aux ry:n toimintaan vuotuisesti.

Voiko tapahtumiin hakea tukea liitolta?– kyllä

Voiko osastolla olla omaisuutta?– Kyllä, ja voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttejä.

Voiko muiden osastojen jäsenet osallistua Aux-tapahtumiin?– kaikki on mahdollista. Tapahtumien kulujen jakamisesta voidaan keskustella muiden osastojen kanssa jos molemminpuoleista kiinnostusta

Mitä jos Aux ry:n jäsen on jo muussikkojenliitossa?– Muusikkojenliiton jäsen voi halutessaan siirtyä Aux-osastoon

Liiton tiedotuskanavat?– liiton tiedotuskanavat ovat myös käytettävissä ja olemassa olevia rakenteita voidaan hyödyntää

Yritys- ja yhdistysjäsenyys Aux-osastolla? Aux:in nykyiset yritys-, yhdistys- ja tukijäsenet voivat olla jatkossa mukana ja esillä samalla tapaa kuin ennenkin, jäsenmaksun sijaan he maksavat eri tavoin paketoitua sisältöä tai tuotetta. Tutkitaan mikä malli on yrityksille vastaavasti vähennyskelpoinen ja toimiva. Yksi vaihtoehto on kannatusjäsenyys joka voi olla ykstyishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole osaston kokouksessa äänivaltaa. Myös nykyisellään auxin yhdistys- ja yritysjäsenillä ei ole äänioikeutta.  Muusikkojenliiton jaostonmallisäännöt eivät mahdollista yritys- tai yhdistysjäseniä. Tutkimme myös vaihtoehtoja omien sääntöjemme mukauttaiseksi.


Muusikkojenliiton toiminnan painopistealueet lähivuosina?– tulevaisuustyöryhmän linjauksen mukaan: perustoiminta (liiton kova ydin), esittävän säveltaiteen edistämistoiminta ja jäsenistön hyvinvointi. Jäsenmäärä tasaisesti lisääntynyt ja laajentamiseen musiikkialafokuksellaon kiinnostusta.

Voiko Aux ry:llä olla oma luottamushenkilö?– Luottamushenkilöt on pääosin työpaikkakohtaisia, mutta freelancereilla on oma valtakunnallinenluottamushenkilö. Vaatii lisäkesustelua.

Yhteistyömahdollisuudet muiden osastojen kanssa?– Liitto ja sen osastot voivat tilata mm. koulutuksia Aux ry:n jäsenistöltä ja yhteistyömahdollisuuksia nähdään paljon.Aux ry:n liksalista ja työehtosopimukset tulevaisuudessa?- Liitto voi auttaa suositusten luomisessa ja kehittää näitä yhdessä osaston kanssa alan nykytilannetta vastaavaksi.

Aux ry:n jäsenmaksu 2020
https://forms.gle/71iVQWVnik7JC7Ba8

Aux ry on voittoa tavoittelematon musiikin tuottajien ja teknologien yhteisö, jonka perusperiaatteina on tuoda alan tekijät yhteen, luoda pohja keskustelulle ja toimia siltana yhteistyötahoille.


Hyvää syksyä ja pikaisiin palaamisiin!
Teemu Hammaren
Toiminnanjohtaja
teemu.hammaren@auxry.com
Damaskuksentie 4
00560 Helsinki
p: 050 5960 455

www.auxry.com

studiorusketus

Leave a Reply