• info@auxyry.com

Aux ry:n kyselyjen tulokset koronapandemian seurauksista

Aux ry:n kyselyjen tulokset koronapandemian seurauksista

Aux ry teetti vuonna 2020 jäsenkyselyn koronaviruspandemian vaikutuksista musiikin tuottajien ja teknologien toimialaan. Aiheesta teetettiin jatkokysely kesäkuussa 2021.

Kyselyissä selvitettiin, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut työtilaisuuksiin ja niiden peruuntumiseen sekä tuloihin. Kyselyssä selvitettiin myös, ovatko vastaajat olleet oikeutettuja joihinkin etuuksiin pandemia-aikana tai ovatko he saaneet apurahaa.

Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 59 henkilöä ja jatkokyselyyn 66.

Ensimmäisessä kyselyssä 88,1 % kertoi, että heiltä on peruuntunut työtilaisuuksia koronaviruspandemian vuoksi. Jatkokyselyssä määrä oli noussut 95,5 %:iin.

Ensimmäisessä kyselyssä 72,9 % vastaajista kertoi, että heiltä on pandemia-aikana peruuntunut yksittäisiä töitä. Jatkokyselyssä vastaava luku oli 77,3 %. Molemmissa kyselyissä suurin osa vastasi, että heiltä oli peruuntunut koronapandemian vuoksi yli 100 työtilaisuutta. Suurin osa myös kertoi menettäneensä tuloja tilanteen vuoksi. Ensimmäisessä kyselyssä suurin osa vastasi menettäneensä yli 10 000 € pandemiasta aiheutuneiden peruutusten vuoksi. Jatkokyselyssä suurimmalla osalla menetykset olivat nousseet 24 000 €– 48 000 €:oon.

Ensimmäisessä kyselyssä eli 53,4 % vastasi, ettei he ole oikeutettu mihinkään etuuksiin pandemian aiheuttamien työn muutosten vuoksi. Jatkokyselyssä määrä oli tippunut 31,8 %:iin, ja 40,9 % oli oikeutettu Kelan myöntämiin etuuksiin. Jatkokyselyssä 77,3 % oli hakenut apurahaa Taikelta, mutta vain 25,8 % vastanneista oli sitä saanut. Muuta apurahaa tai tukea itselleen tai yritykselle oli saanut 47 % vastanneista.

Jatkokyselyssä melkein kaikki, eli 98,5 % vastanneista koki, ettei toimialaa ole kohdeltu yhdenvertaisesti verrattuna muihin toimialoihin.

Tutustu ensimmäisen kyselyn tuloksiin sekä jatkokyselyn tuloksiin.

studiorusketus

Leave a Reply