• info@auxyry.com

Ti 9.5 Yhdistyksen kokous klo 18, sekä Studiot tutuksi -sarjassa Vallilakierros klo 18:30-21

Ti 9.5 Yhdistyksen kokous klo 18, sekä Studiot tutuksi -sarjassa Vallilakierros klo 18:30-21

KOKOUSKUTSU:
Sinut on kutsuttu Aux ry:n vuosikokoukseen tiistaina 9. Toukokuuta 2023 kello 18:00, osoitteessa: Hollywood House Nokiantie 2-4, 00510 Helsinki. Vuosikokous on tarkoitettu niille Aux Ry:n jäsenille, jotka ovat myös Muusikkojen liiton jäseniä.

STUDIOT TUTUKSI – VALLILAN STUDIOSUUNNISTUS:
Studiot tutuksi -sarja on tarkoitettu kaikille Aux ry:n jäsenille ja tällä kertaa lähdetään tutustumaan Vallilan studioihin studiosuunnistuksen merkeissä!Vuosikokouksen jälkeen saat kartan Vallilan kaupunginosassa sijaitsevista studioista, jonka kanssa voit suunnistaa kurkkaamaan minkälaisia pajoja sinne on perustettu. Studioilla on siis Auxilaisille avoimet ovet klo 18:30-21:00 välisen ajan. Siispä kaverit messiin ja suunnistamaan!Kierroksen jälkeen ilta jatkuu paikallisessa Playhouse Barissa. Tule tutustumaan alan tekijöihin ja juttelemaan vertaistesi kanssa.

Vallilan studiosuunnistuksessa mukana olevat studiot:

Hollywood House
Artlab
Taajuusvarjostin
Sonic Spa
Kekkonen

Toivottavasti pääset paikalle!
Teemu Hammarén
Aux ry:n toimitusjohtaja

AUX RY OSASTONMALLISÄÄNNÖT

https://auxry.com/wp-content/uploads/2021/11/AUX-RY-Osaston-saannot.pdf


AUX RY:N JÄSENKAAVAKE 2023
HTTPS://FORMS.GLE/D25PBRTF4Q3ER2TU6
Voit päivittää jäsentietosi ylläolevasta linkistä, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Vuosikokous on ainoastaan niille Aux Ry:n jäsenille, jotka ovat myös Muusikkojen liiton jäseniä. Aux ry on voittoa tavoittelematon musiikin tuottajien ja teknologien yhteisö, jonka perusperiaatteina on tuoda alan tekijät yhteen, luoda pohja keskustelulle ja toimia siltana yhteistyötahoille.


AUX RY – YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2023
Aika:          9.5.2023 kello 18:00
Paikka:      Hollywood House Nokiantie 2-4, 00510 Helsinki

ESITYSLISTA
1.    valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

2.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.    Läsnä olevien toteaminen

4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    esitetään johtokunnan vuosikertomus edelliseltä toimikaudelta tilinpäätös ja toiminnan/tilintarkastajan lausunto

6.    vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

7.    päätetään niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta

8.    päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

9.    päätetään varsinaisen jäsenen ja kunniajäsenen osastolle suoritettavan jäsenmaksun suuruudesta, johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä määrätään toimihenkilöiden palkkioiden suuruus

10.vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä

11.  valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, tai tilintarkastuslain edellyttäessä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

12.valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat sekä toimihenkilöt, valitaan tarvittaessa osaston edustajat liiton kokouksiin ja ehdokkaat liiton toimielimiin, -määritellään paikka, missä kokouskutsut julkaistaan

13. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

14. tilinpäätöksen vahvistaminen
studiorusketus

Leave a Reply