• info@auxyry.com

Ti 7.5 Yhdistyksen kokous klo 18, sekä Studiot tutuksi -sarjassa Metropolia Soiva klo 18:30-21

Ti 7.5 Yhdistyksen kokous klo 18, sekä Studiot tutuksi -sarjassa Metropolia Soiva klo 18:30-21

KOKOUSKUTSU:

Sinut on kutsuttu Aux ry:n vuosikokoukseen tiistaina 7. Toukokuuta 2024 kello 18:00, osoitteessa: Muotoilijankatu 1B, (tavataan aulassa), 00560 Helsinki. Vuosikokous on tarkoitettu niille Aux Ry:n jäsenille, jotka ovat myös Muusikkojen liiton jäseniä.

STUDIOT TUTUKSI – METROPOLIA SOIVA:
Studiot tutuksi -sarja on tarkoitettu kaikille Aux ry:n jäsenille ja tällä kertaa lähdetään tutustumaan Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion uuteen toimitaloon Soivaan. Studioihin tutustuminen alkaa n. 18.30. Tavataan silloinkin pääaulassa niiden kanssa jotka eivät tule kokoukseen.

Soiva on v. 2021 valmistunut, alusta lähtien musiikin ja musiikkiteknologian opetukseen suunniteltu 6-kerroksinen rakennus. Kellarikerroksen n.300m2 studiokompleksissa on 10 erillistä tilaa, mm. kaksi ryhmäopetukseen tarkoitettua tarkkaamoa ja neljä moderniin musiikkituotantoon tarkoitettua työasemapajaa.

Linkit joissa lisätietoja Soivasta ja studioista:

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/kampukset/arabia/soiva

https://riffi.fi/artikkelit/haastattelut/aamukahvilla-soivassa-talossa

Toivottavasti pääset paikalle!
Teemu Hammarén
Aux ry:n toimitusjohtaja

AUX RY OSASTONMALLISÄÄNNÖT
https://auxry.com/…/uplo…/2021/11/AUX-RY-Osaston-saannot.pdf

AUX RY:N JÄSENKAAVAKE 2024
HTTPS://FORMS.GLE/D25PBRTF4Q3ER2TU6


Voit päivittää jäsentietosi ylläolevasta linkistä, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Vuosikokous on ainoastaan niille Aux Ry:n jäsenille, jotka ovat myös Muusikkojen liiton jäseniä. Aux ry on voittoa tavoittelematon musiikin tuottajien ja teknologien yhteisö, jonka perusperiaatteina on tuoda alan tekijät yhteen, luoda pohja keskustelulle ja toimia siltana yhteistyötahoille.

AUX RY – YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2024
Aika: Tiistai 7.5.2024  kello 18:00
Paikka: Muotoilijankatu 1B, 00560 Helsinki

ESITYSLISTA
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Läsnä olevien toteaminen

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään johtokunnan vuosikertomus edelliseltä toimikaudelta
tilinpäätös ja toiminnan/tilintarkastajan lausunto

6. vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

7. päätetään niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta

8. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

9. päätetään varsinaisen jäsenen ja kunniajäsenen osastolle suoritettavan jäsenmaksun suuruudesta, johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä määrätään toimihenkilöiden palkkioiden suuruus

10.vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä

11. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, tai tilintarkastuslain edellyttäessä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

12.valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat sekä toimihenkilöt, valitaan tarvittaessa osaston edustajat liiton kokouksiin ja ehdokkaat liiton toimielimiin, -määritellään paikka, missä kokouskutsut julkaistaan

13. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

14. tilinpäätöksen vahvistaminen Näytä vähemmän

 

AUX RY:N JÄSENKAAVAKE 2025

HTTPS://FORMS.GLE/D25PBRTF4Q3ER2TU6

Voit päivittää jäsentietosi ylläolevasta linkistä, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Vuosikokous on ainoastaan niille Aux Ry:n jäsenille, jotka ovat myös Muusikkojen liiton jäseniä. Aux ry on voittoa tavoittelematon musiikin tuottajien ja teknologien yhteisö, jonka perusperiaatteina on tuoda alan tekijät yhteen, luoda pohja keskustelulle ja toimia siltana yhteistyötahoille.

studiorusketus

Leave a Reply