• info@auxyry.com

Henkilöjäsenet

Henkilöjäsenet

Liity Jäseneksi linkistä!
https://forms.gle/D25pBRtf4Q3er2tU6


Aux ry on osa Muusikkojen liittoa. Tutustu alla oleviin ohjeisiin huolellisesti.


Aux ry:n ja Muusikkojen liiton edut:

–Työttömyyskassa, Finka (ei päätoimisille yrittäjille)
– Aux-passi kaikkiin Aux ry:n tapahtumiin ja digitaaliseen sisältöön
– Yritysjäsenten tarjoamat alennukset ja edut: studiot, äänityslaitteet, liveääni (Genelec, Msonic, Studiotec yms)
– 2vko testikäyttö valitsemillasi Geneleceillä omalla työhuoneellasi
– Lakipalvelut ja oikeusapu
– Freeasiamies ja luottamusmies
– Työterveyspalvelu: ilmainen kuulon tarkastus, maksuton sähköinen terveystarkastus
– Taiteilijaresidenssit: Villavikan, Berliini, Lontoo
– MES-soitinpankki
– Soitinvakuutus
– Sairauskassa
– Äänentoistolaitteisto
– Valtuutussopimus: keskitettyä tekijänoikeuksien valvontaa
– Jäsenkorttiedut: alennuksia: autovuokraus, scandic, macare, earfoon, dlx music, kuulotekniikka oy
– Harjoitustiloja Helsingissä
– Muusikko-lehti
– SAK:n jäsenedut kuuluu myös Aux ry:n jäsenille

Jäsenmaksut:


Aux passi

Aux-passi oikeuttaa osallistumisen tapahtumiin, digitaalisiin sisältöihin ja yritysjäsentemme tarjoamiin allennuskampanjoihin. 35€/vuosi pitää sisällään kannatusjäsenyyden. Huomioithan, että kannatusjäsenenä sinulla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenenä et kuulu Muusikkojen liittoon. Kannatusjäsenyytesi on voimassa toistaiseksi: Jos haluat muuttaa jäsenyytesi tyyppiä tai erota yhdistyksestä, tulee se tehdä sähköpostitse. Täytettyäsi lomakkeen voit maksaa kannatusjäsenmaksun vanhoilla tiedoilla.

Aux ry
FI73 5790 2620 1476 77

Viestikenttään tiedoksi:
Oma Nimi
Sähköpostiosoite
Jäsenmaksu / kausi

Aux ry:n varsinaisjäsenen ja liiton jäsenmaksun suuruus ja maksutavat

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu peritään vain musiikkialan työstä maksetusta palkasta tai palkan osuudesta. Jos olet päätoiminen yrittäjä, voit kuulua liitton ja se on suositeltavaa, mutta työttömyyskassa ei ole käytössäsi. Valitse tällöin pelkkä liiton jäsenyys. Muusikkojen liiton jäsenmaksusta päättää vuosittain liittovaltuusto, ja työttömyyskassa Finkan jäsenmaksun määrää vuosittain Finanssivalvonta. Vuonna 2022 liiton jäsenmaksu on 26€/kk, ja työttömyyskassan jäsenmaksu 8€/kk. Maksutapoja on kaksi: työnantajaperintä ja itse maksaminen. Päätoimisen opiskelijan jäsenyys maksaa 10 euroa kuukaudessa.

Jäsenmaksujen työnantajaperintä

Työnantajaperinnässä olevat jäsenet työskentelevät toistaiseksi voimassa olevissa tai yli 3kk jatkuvissa määräaikaisissa työsuhteissa, yleisimmin tuotantopalvelutaloissa, studioissa, TV kanavilla ja radiossa, Musiikkitalossa, kaupunginteattereissa ja kaupunginorkestereissa, RSO:ssa sekä Suomen Kansallisoopperassa. Jäsenen antaman valtakirjan nojalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut ja tilittää ne liitolle. Vuonna 2023 liiton jäsenmaksu on 26€/kk, ja työttömyyskassan jäsenmaksu 8€/kk. Jäsen voi seurata jäsenmaksujen perinnän toteutumista esimerkiksi palkkalaskelmasta. Mikäli perinnässä on epäselvyyttä, olethan yhteydessä liiton toimistoon. Työpaikkaa vaihtaessaan jäsenen on tehtävä uuden työnantajan kanssa uusi perintäsopimus ja peruttava sopimus entisen työnantajan kanssa. Valtakirjalomakkeita on saatavilla Aux ry:n johtokunnalta ja palkkatoimistoista sekä liiton toimistosta.

Jäsenmaksujen maksaminen itse

Muusikkojen liiton jäsenet, jotka maksavat jäsenmaksut itse:

Niiltä jäseniltä, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, liiton jäsenmaksut laskutetaan kuuden kuukauden erissä. Työttömyyskassaan kuuluvilta jäseniltä peritään lisäksi työttömyyskassan jäsenmaksu, ja tällöin jäsenmaksut laskutetaan kolmen kuukauden erissä. Kuukausiansioiden muuttuessa on siitä ilmoitettava liiton toimistoon, jotta maksuluokka voidaan tarkistaa.

Päätoimisen musiikinopiskelijan (O) jäsenmaksu on 10 €/kk ja jäsenmaksut laskutetaan kolmen kuukauden erissä. Opiskelijajäsenen kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi viimeistään opintojen loppuvaiheessa.

Vanhuuseläkkeellä tai toistaiseksi jatkuvalla työkyvyttömyyseläkkeellä olevan jäsenen (T) jäsenmaksu on 50 €/vuosi.

On tärkeää, että jäsenmaksut maksetaan oikealla viitenumerolla, jotta ne kirjautuvat oikein henkilökohtaisiin jäsenrekisteritietoihin. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen, ja liitto toimittaa verottajalle vuosittain tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Muusikkojen liitto on verkkolaskuttaja, joten itsemaksavat jäsenet voivat muuttaa jäsenmaksulaskunsa e-laskuksi verkkopankissaan tilaamalla hakemistosta Suomen Muusikkojen Liitto ry:n e-laskun.

Jäsenmaksua ja jäsenyyttä koskevat muutokset pyydetään ilmoittamaan liiton toimistoon sähköpostitse: sml@muusikkojenliitto.fi.

Liiton jäsenmaksut 2024

Vuonna 2023 liiton jäsenmaksu on 26€/kk ja opiskelijat 10€/kk.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut 2024

Vuonna 2023 työttömyyskassan jäsenmaksu 8€/kk. 

Jäsenmaksuvapaus

Jäsen vapautetaan jäsenmaksusta siksi ajaksi, jonka hän on äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla tai suorittamassa asevelvollisuutta, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jäsenmaksuvapautus myönnetään vain palkattomalle ajalle, ja sitä on aina haettava erikseen.

Liiton hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta määräajaksi pitkäaikaisen sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella. Vapautus voi kestää enintään yhden vuoden ja se voidaan myöntää vain ajalle, jolta hakijalle ei makseta muusikontyöstä lain tai sopimuksen perusteella palkkaa.

Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava liiton toimistoon, ja mukaan on liitettävä esimerkiksi kopio lääkärintodistuksesta, josta sairauden kesto käy selville, tai Kelan päätös.

Jäsen ei voi vapautua työttömyyskassan jäsenmaksun maksamisesta.

Osoitteen- tai nimenmuutos

Osoitteen- tai nimenmuutoksesta on ilmoitettava sekä liiton toimistoon että Työttömyyskassa Finkan toimistoon.

Siirtyminen toiseen osastoon

Jäsen voi siirtyä liiton sisäisesti toisen osaston jäseneksi. Jos olet jo jäsenenä muussa osastossa, voit vaihaa osastoksesi Aux ry:n. Jos teet muusikon työn lisäksi myös tuotanto-, studio-, miksaus-.  liveääni- yms. työtä voi sinulle sopivin osasto olla Aux ry. Siirtyessäsi säilytät kaikki samat liiton edut kuin ennenkin ja tuet uuden osaston kehitystä. Monelle musiikkialan työntekijälle monialaisuus on jokapäiväistä ja itsestään selvää. Olet siis tervetullut joukkoomme! Siirtymisestä ilmoitetaan liiton toimistoon. sml@muusikkojenliitto.fi

Virkavapaat, vuorotteluvapaa, ulkomaille mutto, työttömyys

Kun jäsen siirtyy virka- tai vuorottelvapaalle, muuttaa ulkomaille työn takia tai jää työttömäksi, on hänen ilmoitettava siitä liiton toimistoon. Tällöin työnantajaperinnässä olevan jäsenen työnantaja ei enää peri jäsenmaksuja ja liiton toimisto laskuttaa ne.

Eroaminen

Jäsenen on sääntöjen mukaan ilmoitettava eroamisestaan liitosta ja osastosta ja työttömyyskassasta aina kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Ilmoitus on lähetettävä liiton toimistoon tai osastolle. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa, jonka kuluessa erosta on ilmoitettu.

Jos jäsen siirtyy muuhun ammattiliittoon, on hänen itse hoidettava liittyminen uuteen liittoon. Vasta kun varmistus jäsenyyden hyväksymisestä on tullut, lähettää jäsen sen jälkeen eroilmoituksen Muusikkojen liittoon. Varmuuden vuoksi jäsenen kannattaa ottaa itselleen kopio eroilmoituksesta.

Kun työnantajaperinnässä oleva jäsen siirtyy eläkkeelle, on hänen muistettava perua palkkatoimistossa jäsenmaksun perintään oikeuttava valtakirja. Jäsenen on ilmoitettava eläkkeelle siirtymisestään kirjallisesti myös liiton toimistoon. Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi jatkaa jäsenyyttään liitossa ja osastossa ja maksaa A-luokan jäsenmaksua. Kun jäsen täyttää 68 vuotta, hänet siirretään eläkeläisjäsenen T-luokkaan, sillä vasta 68-vuotiaana päättyy Muusikkojen Sairauskassan jäsenyys. Jos jäsen eläkkeelle siirtyessään haluaa erota liitosta ja työttömyyskassasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti liiton toimistoon.

Erottaminen

Mikäli maksut ovat jääneet suorittamatta kuuden kuukauden ajalta, jäsen erotetaan sääntöjen mukaisesti.

Muista ilmoittaa kaikista jäsenyyttäsi koskevista muutoksista liiton toimistoon. sml@muusikkojenliitto.fi.

Terveisin

Aux hallitus